تصاویر ازسالی از اقای محمود طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7025&option=com_joomgallery&Itemid=198

تصاویری از دره های روستای طامه

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7024&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7023&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7022&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=7026&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید